Yritysten työllistämistavoite on ennätyskorkealla -mistä työntekijät, kasvu, kilpailukyky?

Työmarkkinabarometrin tulokset ennustavat suomalaisten työnantajien työllistämisaikeiden olevan korkeimmillaan 9 vuoteen. Eniten kasvua on talous- ja hallintopalveluissa, kaupan alalla sekä teollisuudessa. Työllisyysnäkymät ovat hyvät kaikkialla Suomessa. Etelä-Suomen läänissä työllistämistarve on kuitenkin suurin.

Myös globaalisti työllistämisnäkymät ovat hyvät. Tutkimuksen mukaan 41 maassa odotetaan työllistämisaikeiden kasvavan. Euroopassa lähes kaikki maat (25/26) arvioivat työllisyyskehityksen positiiviseksi vuoden viimeisellä kvartaalilla. Työmarkkinabarometriin osallistui 44 945 työnantajaa 43 maasta.

Kuva: Suomalaisten työnantajien työllistämisaikeita kuvaavan indikaattorin kehitys.
Suomen työmarkkinabarometrin tuloksissa huomioidaan kausitasoitettu data.

Kuva: Indikaattorin kehitys eri maissa verrattuna edelliseen kvartaaliin.

Lähde: ManpowerGroupin työmarkkinabarometri 13.9.2021

Koska työllistämisaikeet ovat korkealla kaikkialla, mistä saadaan ammattitaitoista työvoimaa? Miten ylläpidetään Suomen kilpailukykyä? Miten saadaan kansantaloudellisesti Suomelle tärkeä vienti vetämään entistä paremmin ja tilaukset hoidettua aikatauluissa? Miten ratkaistaan materiaalipulan tuomat haasteet?

Suomi kilpailee osaavasta työvoimasta, kuten kaikki muutkin maat. Suomi sijaitsee kaukana muista, on neljä rajua vuodenaikaa sekä korkea verotus ja elinkustannukset. Palkkataso ammattilaisilla on korkea, kuten pitääkin, miten saamme Suomeen lisää ammattitaitoista työvoimaa, kun meillä on muun muassa em. haasteita?

Me emme ole ensimmäinen maa, joka tulee mieleen, kun työntekijä miettii, missä voisi tienata rahaa elämiseen riittävästi, missä voisi kasvattaa lapsensa turvallisesti, missä perheen jäsenet saavat parhaan mahdollisen varhaiskasvatuksen ja koulutuksen ja missä kaikilla perheen jäsenillä on mahdollisuus työllistyä. Me markkinoimme Suomea monilla eri tavoilla ja mahdollisimman monipuolisesti!

”Meillä on puhdas luonto, turvallinen ympäristö elää ja tehdä töitä, laadukasta lähiruokaa sekä hyvä terveydenhoito ja erinomaiset koulutusmahdollisuudet. Meidän on suotava työntekijöille kilpailukykyiset palkat, mahdollistettava eri keinoin työnantajille palkata lisää ammattitaitoista henkilöstöä myös väliaikaisiin tarpeisiin ja erityisesti helpotettava maahantuloa myös muista kuin EU-maista,” kertoo Ammattilaiset Avuksi Oy:n toimitusjohtaja Nina From.

”Nyt tarvitaan hallitukselta aidosti ratkaisuja työllistämiseen. Tarvitaan ratkaisuja siihen, että saamme maahan osaavaa työvoimaa, nopeasti! On Suomen etu, että kaikki resurssit, hallitus, työministeri sekä ulkoministeri johtamansa Ulkoministeriön johdolla keskittävät panoksensa työvoiman liikkuvuuteen sekä saatavuuteen. Ei voi olla niin, että edelleen esim.  EU:n ulkopuolisista maista maahantuloon on viikkojen jopa kuukausien viiveitä. Ihmiset ovat valmiita tulemaan töihin, kunhan pääsisivät viranomaisblokkien läpi, lähetystöihin (esim. Delhin lähetystö), sanoo Astex Engineering Oy:n yrittäjä Esa Astikainen. ”Tulijoita olisi, kunhan pääsisivät Suomeen ja pian. Juhlapuheet on pidetty, on tekojen aika!”, hän jatkaa.

Kyse on Suomen edusta. Suomi on pieni ja kaukainen maa, joka tarvitsee vientiteollisuudesta saatavaa tuloa, työnteosta maksettavia veroja hyvinvoinnin ylläpitämiseen sekä vahvaa kilpailukyvyn ylläpitoa.