Henkilöstöpalvelua avuksenne!

Ammattilaiset Avuksi Oy on kotimainen henkilöstöpalveluun erikoistunut yritys.

Meillä on tarjota yrityksellenne useita eri alojen ammattilaisia. Vahvuutemme on löytää ammattilaisia sekä Suomesta että ulkomailta vahvan toimialojen tuntemuksen, luotettavien kumppaniemme sekä verkostojemme avulla.

Vaihtoehtoja osaavan työvoiman käyttöön kauttamme, on useita. Voimme hakea teille suorahaun kautta osaajaa, etsimällä sopivan tekijän vuokraamalla tilapäisen tarpeen kohdatessa tai käyttäen Try & Hire - mallia. Viimeksi mainitussa työsuhde alkaa vuokrauksella ja päättyy haluunne rekrytoida osaaja teille vakituiseksi työntekijäksi.

Autamme mielellämme teitä juuri teidän yrityksenne tilanteeseen sopivalla toimintamallilla.

Henkilöstöpalvelua avuksenne!

Toimialat, joilla toimimme:

  • metalli- ja konepajateollisuus
  • matkailu-, hotelli- ja ravintola-ala
  • telakkateollisuus
  • siivousala
  • ICT-ala, suunnittelu
  • kaupan ala
  • markkinointi-, myynti- ja viestintäala
  • rakennusteollisuus, asennus- ja kunnossapito
  • terveyden- ja hyvinvoinnin ala
Palvelemme asiakkaitamme Suomessa. Ammattilaisia haemme ensisijaisesti Suomesta, mutta myös EU-maista sekä EU:n ulkopuolelta. Meillä on laajat ja laadukkaat verkostot kotimaassa ja ulkomailla,luotettavat yhteistyökumppanit sekä käytössä monipuoliset viestintäkanavat.

Vuokratyövoiman käyttö mahdollistaa joustavuuden toiminnan muutosten yhteydessä. Erilaiset kausivaihtelut, sesonki, määräaikainen hanke, kertaluontoinen työsuoritus, oppisopimus, oppilaitoksen harjoittelu tai sijaisuus, antaa perusteet määräaikaiselle työsuhteelle. Tällöin on hyvin yleistä kääntyä henkilöstöä vuokraavien yritysten puoleen ja aloittaa yhteistyön tekeminen.

Autamme mielellämme, kun tilapäinen tarve on näköpiirissä tai tulee yllättäen.

Aina sopivaa palvelua.

Koska rekrytointitarpeet eroavat toisistaan, me pyrimme vastaamaan kulloiseenkin tilanteeseen sopivalla
tavalla. Siksi meillä on käytössämme kolmen erityyppisen palvelun tarjooman lisäksi Osaaminen varmistettu
-toimintamalli. Pystymme testaamaan hitsaajien sekä koneistajien kyvykkyyden ja asenteen.

Arvomaailmamme pitävät sisällään luottamuksellisuuden sekä yhteistyön kehittämisen halun. Kun
asiakasyrityksemme menestyy, kun vuokraamamme työntekijä on tyytyväinen hallitsemaansa
kokonaisuuteen ja yhteistyökumppanimme kanssa toiminta on avointa ja ketterää, olemme saavuttaneet
tavoitteemme: saamme olla avuksi!

Avaimet
käteen
rekrytointi

Ammattitaitoisen työvoiman löytäminen on haaste. Epäonnistunut rekrytointi on taloudellinen menetys. Haluamme auttaa hyvän työntekijän löytämään yritys, jossa tarve ja osaaminen kohtaavat lyhyellä tai pitkällä aikavälillä.

Projektin alku on tärkeä. Yritys kuvaa tarkasti sen osaamisen ja tason, mitä me lähdemme etsimään. Mitä tarkempi kuvaus, sen suurempi onnistumisprosessi. Teemme haastattelut, käymme dokumentit yhdessä läpi ja seuraamme yhteistyötä alusta loppuun saakka. Käymme myös työntekijän kanssa läpi yhteistyötä prosessin eri vaiheissa.

Voimme tarpeen vaatiessa hoitaa mm. työntekijän asumiseen liittyvät järjestelyt paikkakunnan vaihtuessa, mikäli yrityksellä ei ole siihen mahdollisuutta. Muut työntekijän tehtävässä menestymisen avaimet hoidetaan asianmukaisella tavalla. Varmistamme, että työntekijällä on riittävät tiedot työn suorittamiseen siltä osin kuin ne kuuluvat meille ja / tai asiakasyritykselle.

Rajattu rekrytointi toimeksianto suorahauissa
ml. hiljainen haku

Teemme suorahakua moniin eri positioihin, useille eri toimialoille. Mikäli haluatte hoitaa rekrytoinnin pääosin itse, voitte antaa toimeksiannon rajatusti. Tällaisissa tapauksissa teemme hakemuksen antamanne kuvauksen perusteella ja laitamme haun näkyväksi eri kanaviin.

Jos haluatte, voimme seuloa tehtävään sopivimmat ehdokkaat heille haastateltaviksi tai annamme teille haastateltavat laajemmasta hakijajoukosta. Rekrytointipalkkio sovitaan tarpeenne mukaan, toimeksiannon yhteydessä.

Toiveenne voidaan rekrytoinnin osalta toteuttaa myös anonyymisti. Verkostomme ovat laajat ja laadukkaat ja markkinatuntemus monialainen. Olemme mielellämme avuksi erilaisin keinoin.

Vuokratyöstä vakituiseen työsuhteeseen
Try & Hire -malli

Työsuhde alkaa yhä useammin vuokrauksella. Työntekijä etsii määräaikaista työtä ja yritykselle on tullut tilaus, josta nykyisellä henkilöstöllä ei selvitä annetun aikataulun suhteen. Vuokraus on hyvä vaihtoehto puolin ja toisin myös kokeilla, onko yrityksen ja työntekijän yhteistyölle olemassa edellytykset myös tulevaisuudessa.

Tämä on Try & Hire -malli.

Try&Hire -mallissa vuokrayritys toimii työntekijän juridisena työnantajana ja vastaa kaikista työnantajavelvoitteista, esimerkiksi työterveyshuollon järjestämisestä ja palkanmaksusta sekä työsuhteen hallinnollisesta työstä. Try & Hire on rekrytointimallina joustava ja tuo ketteryyttä rekrytointiin. Toimintamalli on erinomainen myös molempien osapuolten sitouttamisen osalta.


Suunnitellaan yhdessä rekrytointi teidän tarpeisiinne sopivaksi.

Osaaminen varmistettu.

Toimintatapamme eroaa alalla totutusta.

Meillä on mahdollisuus varmistaa osaamisen taso metalli- ja konepajalla. Saamme annettua tarkemman
kuvauksen kyvykkyydestä sekä asenteesta annettua tehtävää kohtaan. Löydämme tarkemmin perusteita
sille, mihin tarpeeseen tarjoamme ammattilaista. Tämä on ainutlaatuinen konsepti, joka antaa paremmat
edellytykset toiminnan kehittämiselle sekä yhteistyön toteuttamiselle, asetettujen tavoitteiden
saavuttamiseksi sekä tulosten aikaansaamiseksi.