Työnhakijalle

Nuori nainen töissä

Tervetuloa töihin, kun sinulle sopii!

Sopisiko elämäntilanteeseesi työ, jossa sitoudut tekemään työtä tietyn jakson ajan? 

Haluaisitko kokeilla työtä uudella konepajalla?

Millaisia toiveita sinulla olisi työpaikan, työajan tai työtä tarjoavan asiakasyrityksemme osalta?

Ota yhteyttä, kysy työpaikoista ja meistä, miten meillä toimitaan.

Tule meille töihin!

Mistä vuokratyössä on kyse?

Vuokratyö on joustava tapa tehdä töitä. Vuokratyö voi olla osa-aikaista tai kokoaikaista. Työsuhde voi olla määritelty määräaikaiseksi tai se voi olla aluksi määräaikainen, mutta kehittyä kaikkien osapuolten niin halutessaan, vakituiseksi. Työtä tarjotaan määräajaksi, jos vuokratyöntekijöitä käyttävässä yrityksessä on tarjolla työtä vain rajoitetun ajan esim. sijaisuuksien, projektien tai normaalista poikkeavan työmäärän purkamiseksi.

Vuokratyösuhteessa on kolme osapuolta; työntekijä, vuokrayritys ja käyttäjäyritys. Vuokrayritys on työntekijän työnantaja ja maksaa työntekijän palkan, hoitaa verotukseen sekä muut työn tekemiseen vaadittavat toimenpiteet. Käyttäjäyritys perehdyttää, ohjeistaa, valvoo ja johtaa työn tekemisessä työpaikalla. 

Vuokratyövoiman käyttäjiä voivat olla yritykset, valtio, kunnat, kuntayhtymät, seurakunnat, säätiöt ja järjestöt. Suomessa vuokratyön osuus kasvaa rivakasti ja työtä voi olla tarjolla uusillakin toimialoilla. Vuokratyö on myös keino kokeilla eri ammatteja, jos unelma-ammatti ei ole vielä tiedossa tai haluaa tehdä ammattilaisena samaa työtä kuin aiemmin, mutta eri toimialalla. Yleisintä vuokratyö on hotelli- ja ravintola-alalla, kaupassa, varastotyössä ja rakennusalalla. Myös toimisto- ja taloushallinnon, IT-alan ja terveydenhoito- ja sosiaalialan yrityksissä vuokratyöntekijä hyvin tervetullut työntekijä.

Tervetuloa löytämään elämäntilanteeseesi sopiva, määräaikainen työ, joka joskus voi johtaa pidempään työsuhteeseen mielellään meidän tai meidän asiakasyrityksemme kanssa. Aktiivinen, innokas, osaava ja hyvä asenteen omaava henkilö on aina tervetullut meille!

Ohjeita vuokratyöntekijälle

Vuokratyöntekijä saattaa olla samanaikaisesti monen eri käyttäjäyrityksen palveluksessa. Palkan maksaa vuokrayritys, kuten myös hoitaa työterveyshuollon.  Työsuhteen ehdoissa noudatetaan työlainsäädäntöä ja sovellettavaa työehtosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka, erilaiset ilta- ja yötyölisät, ylityökorvaukset ja sairasajan palkka ovat samat kuin
muillakin työntekijöillä, ne määräytyvät työehtosopimuksen mukaan. Vuosiloma kertyy samoin
perustein kuin muillekin työntekijöille. Mikäli vuosilomaa ei työsuhteen lyhyen keston vuoksi ehdi pitämään, loma korvataan rahana työsuhteen päättyessä. 

Käyttäjäyrityksen tehtävä on huolehtia perehdytyksestä ja turvallisuudesta. Työntekijälle on kerrottava työssä mahdollisesti esiintyvistä haitta- ja vaaratekijöistä sekä työsuojelutoimenpiteistä. 

Ota yhteyttä, jos sinua askarruttaa jokin käytännön asia! Olemme avuksi!