Yrityksille

Vuokratyö mahdollistaa työn tekemisen jouston

Tarvitsetko ammattilaisia keikkatöihin, sijaisuuksiin tai ruuhkahuippuja tasaamaan?

Vuokratyövoiman käyttö on auttaa sopeuttamaan yrityksen toimintaa kausivaihteluiden, lomien, sesongin tai suurempien tilausten muuttaessa normaalia tilannetta. Jätä rekrytointi huoleksemme, jolloin teille jää enemmän aikaa liiketoimintanne pyörittämiseen. 

Vuokratyösuhteessa on kolme osapuolta: työntekijä, vuokrayritys ja käyttäjäyritys. Vuokrayritys on työntekijän työnantaja ja siten maksaa työntekijän palkan, hoitaa verotukseen ja muuhun toimintaan liittyviin asioihin. Käyttäjäyritys vastaa työn tekemisen johtamisesta sekä valvonnasta

Työsuhteen vähimmäisehdot perustuvat vuokratyössä työlainsäädäntöön ja työssä sovellettavaan työehtosopimukseen. Kun vuokratyöntekijä solmii työsopimuksensa vuokrayrityksen kanssa, mutta työ tehdään käyttäjäyrityksen työpaikalla, voivat vuokratyöntekijän työehdot olla erilaiset kuin samassa työvuorossa olevien
työkavereiden. Suomeen ulkomailta lähetettyihin vuokratyöntekijöihin sovelletaan lähetetyistä työntekijöistä annettua lakia.

Työvoimaa vuokraavan yrityksen velvoitteita ovat työsuhteen vähimmäisehtojen noudattaminen sekä työterveyshuollon järjestäminen. Käyttäjäyrityksen velvoite on vastata vuokratyöntekijän työturvallisuudesta. Käyttäjäyrityksen on ilmoitettava vuokrayritykselle työn edellyttämät ammattitaitovaatimukset ja työn erityispiirteet. Käyttäjäyrityksen on annettava vuokratyöntekijälle riittävät tiedot työssä esiintyvistä haitta- ja vaaratekijöistä sekä niiden edellyttämistä työsuojelutoimenpiteistä. Käyttäjäyrityksen on ilmoitettava omalle työterveyshuollolleen ja työsuojeluvaltuutetulleen vuokratyön aloittamisesta.

Vuokratyöntekijän oikeus käyttäjäyrityksen palveluihin ja järjestelyihin

Vuokratyöntekijöillä tulee yhdenvertaisen kohtelun periaatteen mukaisesti olla mahdollisuus hyödyntää käyttäjäyrityksen palveluja ja etuja. Näitä ovat esim.
mahdollisuus käyttää yrityksen kuntosalia sekä ruokailla henkilöstöruokalassa. Käyttäjäyrityksellä ei kuitenkaan ole velvollisuutta tukea rahallisesti em. etuuksia.

Lisätietoja vuokratyöstä löydät Henkilöstöpalveluyritysten Liiton HPL:n verkkosivuilta.

Osaaminen varmistettu

Toimintatapamme metallialalla eroaa totutusta. Meillä on mahdollisuus varmistaa osaamisen taso käytännössä metalli- ja konepajalla. Saamme annettua tarkemman kuvauksen kyvykkyydestä sekä asenteesta annettua tehtävää kohtaan. Löydämme tarkemmin perusteita sille, mihin tarpeeseen tarjoamme ammattilaista. Tämä on ainutlaatuinen konsepti, joka antaa paremmat edellytykset toiminnan kehittämiselle sekä yhteistyön toteuttamiselle, asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä tulosten aikaansaamiseksi.

Try & Hire -malli

On mahdollista ja jopa suotavaa, että joissain tapauksissa asiakas haluaa palkata työntekijän vuokrasuhteen jälkeen suoraan yrityksen työntekijäksi. Mikäli kaikille osapuolille tämä sopii paremmin kuin hyvin, estettä ei ole. 

Moni työsuhde alkaa nykyisin vuokratyösuhteena, mutta jatkuu myöhemmin asiakasyrityksen palkkalistalla. Vuokratyösuhde toimii tavallaan koeaikana, jonka aikana asiakasyritys ja vuokratyöntekijä voivat tulla siihen tulokseen, että heidän välilleen syntyy niin sovittaessa vakituinen työsuhde. Tämä on Try & Hire -malli.

Try&Hire -mallissa vuokrayritys toimii työntekijän juridisena työnantajana ja vastaa kaikista työnantajavelvoitteista, esimerkiksi työterveyshuollon järjestä,misestä ja palkanmaksusta sekä työsuhteen hallinnollisesta työstä. Try & Hire on rekrytointimallina joustava ja tuo ketteryyttä rekrytointiin. Toimintamalli on erinomainen myös molempien osapuolten sitouttamisen osalta.

Avaimet käteen -rekrytointi

Sopivien työntekijöiden löytäminen on jatkuva haaste. Epäonnistuneen rekrytoinnin liiketaloudellinen riski on suuri. Onnistunut rekrytointi sen sijaan voi olla avain kasvuun. Ja me haluamme olla siinä avuksi!

Prosessi alkaa yhdessä tehdyn, tarkan osaamisprofiilin kartoituksesta henkilön valintaan ja työssä menestymisen seurantaan asti. Projektin alku on erittäin tärkeä. Mitä tarkemmin haettavan ammattilaisen osaaminen kuvataan, sitä onnistuneempi on lopputulos.  Kaiken muun rekrytoinnissa voittekin jättää meidän huoleksemme. Vaivatonta, nopeaa ja tehokasta!

Voimme huolehtia myös työntekijän asumiseen liittyvät järjestelyt paikkakunnan vaihtuessa, mikäli yrityksellä ei ole siihen mahdollisuutta. Muut työntekijän tehtävässä menestymiseksi tarvittavat välineet sovitaan yhdessä tapauskohtaisesti. Varmistamme, että työntekijällä on riittävät tiedot työn suorittamiseen. 

Hyödynnä nyt markkinatuntemuksemme, rekrytointiosaamisemme ja kontaktiverkostomme!

Rajattu rekrytointi toimeksianto

Teemme myös suorahakua eri tehtäviin ja useille toimialoille.  Jos haluatte hoitaa rekrytoinnin pääosin itse, voitte antaa toimeksiannon meille rajatusti. Työstämme hakemuksen antamanne osaajaprofiilin mukaisesti ja viemme sen sisällön eri kanaviin tavoittamaan tehtävästä kiinnostuneet ammattilaiset.

Voimme auttaa haastateltavien valinnassa tai annamme teille valittavaksi haastateltavat suuremmasta hakijajoukosta. Lopullisen päätöksen rekrytoinnissa teette te. Rekrytointipalkkio sovitaan toimeksiannon yhteydessä.

Meille on tärkeää huolehtia asiakasyrityksemme työnantajamielikuvasta ja otamme tässä kaikki toiveenne huomioon. Voimme toteuttaa rekrytoinnin myös anonyymisti. Verkostomme ovat laajat ja monialaiset. Kokemus henkilöstöpalvelualalta tuo näkemystä. Olemme mielellämme avuksi erilaisin keinoin.