Yrityksille

Vuokratyö mahdollistaa työn tekemisen jouston

Tarvitsetko ammattilaisia keikkatöihin, sijaisuuksiin tai ruuhkahuippuja tasaamaan?

Vuokratyövoiman käyttö on auttaa sopeuttamaan yrityksen toimintaa kausivaihteluiden, lomien, sesongin tai suurempien tilausten muuttaessa normaalia tilannetta. Jätä rekrytointi huoleksemme, jolloin teille jää enemmän aikaa liiketoimintanne pyörittämiseen. 

 

Osaaminen varmistettu

Toimintatapamme metallialalla eroaa totutusta. Meillä on mahdollisuus varmistaa osaamisen taso käytännössä konepajalla. Saamme annettua tarkemman kuvauksen kyvykkyydestä sekä asenteesta annettua tehtävää kohtaan. Löydämme tarkemmin perusteita sille, mihin tarpeeseen tarjoamme ammattilaista. Tämä on ainutlaatuinen konsepti, joka antaa paremmat edellytykset toiminnan kehittämiselle sekä yhteistyön toteuttamiselle, asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä tulosten aikaansaamiseksi.

Try & Hire -malli

On mahdollista ja jopa suotavaa, että joissain tapauksissa asiakas haluaa palkata työntekijän vuokrasuhteen jälkeen suoraan yrityksen työntekijäksi. Mikäli kaikille osapuolille tämä sopii paremmin kuin hyvin, estettä ei ole. 

Moni työsuhde alkaa nykyisin vuokratyösuhteena, mutta jatkuu myöhemmin asiakasyrityksen palkkalistalla. Vuokratyösuhde toimii tavallaan koeaikana, jonka aikana asiakasyritys ja vuokratyöntekijä voivat tulla siihen tulokseen, että heidän välilleen syntyy niin sovittaessa vakituinen työsuhde. Tämä on Try & Hire -malli.

Avaimet käteen -rekrytointi

Sopivien työntekijöiden löytäminen on jatkuva haaste. Epäonnistuneen rekrytoinnin liiketaloudellinen riski on suuri. Onnistunut rekrytointi sen sijaan voi olla avain kasvuun. Ja me haluamme olla siinä avuksi!

Prosessi alkaa yhdessä tehdyn, tarkan osaamisprofiilin kartoituksesta henkilön valintaan ja työssä menestymisen seurantaan asti. Projektin alku on erittäin tärkeä. Mitä tarkemmin haettavan ammattilaisen osaaminen kuvataan, sitä onnistuneempi on lopputulos.  Kaiken muun rekrytoinnissa voittekin jättää meidän huoleksemme. Vaivatonta, nopeaa ja tehokasta!

Hyödynnä nyt markkinatuntemuksemme, rekrytointiosaamisemme ja kontaktiverkostomme!

Rajattu rekrytointi toimeksianto

Teemme myös suorahakua eri tehtäviin konepajoille.  Voitte antaa toimeksiannon meille rajatusti. Työstämme hakemuksen antamanne osaajaprofiilin mukaisesti ja viemme sen sisällön eri kanaviin tavoittamaan tehtävästä kiinnostuneet ammattilaiset.

Mahdollistamme teille valinnan suuremmasta hakijajoukosta. Lopullisen päätöksen rekrytoinnissa teette te. Meille jää pieni rekrypalkkio ja suuri tunne, että taas saimme olla Avuksi.