Suomi tarvitsee yrittäjiä -riskin kantajia!

Näin vakuuttavin sanoin presidentti Sauli Niinistö avasi EK:n Yrittäjävaltuuskunnan syysseminaarissa puheensa. Paikalla oli yli 100 pk-sektorin vaikuttajaa. Presidentti korosti puheessaan yrittäjien roolia hyvinvointivaltion tukijalkana. Hän halusi korostaa riskinoton arvostamista. Yrittäjät ottavat ison, jopa elämän mittaisen riskin, lähtiessään tavoittelemaan unelmaansa. Riskinottoon liittyvät investoinnit, työllistämiseen liittyvät haasteet, esim. osaavan työntekijän löytäminen juuri silloin kun on tarve tai markkinoiden aiheuttamat vaihtelut kassavirtaan vaikuttaen.

Presidentti korosti talouden kestävyyden ja vastuunkannon tärkeyttä, myös tulevien sukupolvien näkökulmasta katsottuna. Koronakriisistä mainitessaan hän korosti suomalaisten kykyä kriisin keskellä kestää ja selvitä.

Tilaisuudessa puheen piti myös EK:n hallituksen puheenjohtaja, Jaana Tuominen. Hänen viestinsä oli:

”Elinkeinoelämä toimii sen puolesta, että Suomessa on hyvinvointivaltio jatkossakin. Sen edellytyksenä ovat menestyvät yritykset sekä niiden yrittäjät ja omistajat”. Hänen mielestään ratkaisukeinoja ovat mm. julkisen talouden tasapainottaminen sekä työvoimahaasteen voittaminen teoilla, ei puheilla.

Lopuksi pidetyn paneelikeskustelun keskeiset johtopäätökset kasvun siivittämiseksi olivat viennin, digin ja vastuullisuuden vahvistaminen toiminnoissa sekä uusien innovaatioalueiden, esim. elämysbisneksen kehittäminen ja materiaali-innovaatioiden synnyttäminen. Yhteinen viesti oli myös se, että osaajapula on ratkaistava.  

Jokainen meistä on mukana kohtaamassa haasteita ja ratkaisemassa myös niitä. Löytämällä oikean osaajan oikeaan tehtävään on kaikkien meidän yhteinen projektimme. Yhteistyötä tekemällä voimme kaikki menestyä.

Lähde 22.10.2021 ek.fi