Miten Suomeen saataisiin lisää kansainvälisiä osaajia?

Totta on se, että väestömme ikääntyy ja syntyvyys ei nouse sellaiselle tasolle, jotta voisimme uskoa tulevaisuutemme olevan niin sanotusti turvattu. Tarvitsemme lisää osaavia käsiä töihin, jotta ylläpidämme hyvinvointivaltion palveluita sellaisella tasolla, jotka hyvinvointivaltioon oletetaan kuuluvan.

On perustettu Kansainvälisten osaajien Suomi -tutkimushanke, jossa selvitetään, miten saadaan enemmän kansainvälisiä osaajia Suomeen. Tavoitteena on tuottaa tietoa julkiselle ja yksityiselle sektorille tietoa päätöstenteon vahvistamiseksi. Tutkimuksessa tarkastellaan osaamista ja erilaisia ryhmiä, kuten ulkosuomalaiset, Suomessa asuvat ulkomaalaiset sekä kv-diginomadit, jotta löydetään ratkaisuja. Vastauksia halutaan saada kysymyksiin:

  • Miten Suomesta voi tulla osaajia kutsuva, sitouttava ja vetovoimainen maa, jonne ulkosuomalaisen on mutkatonta palata tai ulkomaalaisen tulla töihin?
  • Miten Suomen rakentamiseen voisi osallistua myös maamme ulkopuolelta?

Hankkeessa on mukana mm. EK, Teknologiateollisuus, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, KEVA, Tekniikan Akateemiset, Teollisuuden palkansaajat, ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Business Finland sekä Helsingin, Espoon, Tampereen ja Oulun kaupungit. Itse tutkimuksen toteuttaa E2 Tutkimus ja se valmistuu keväällä 2023.

”Työperusteista maahanmuuttoa koskeva keskustelu painottuu usein prosesseihin, mutta nyt päästään pureutumaan Suomen vetovoimatekijöihin työntekomaana. ’Mitä meistä ajatellaan’ on erittäin relevantti kysymys, sillä Suomea koskevat ennakkokäsitykset vaikuttavat suoraan ulkomaisten rekrytointien onnistumiseen. On korkea aika selvittää, miten Suomesta saadaan osaajia kutsuva ja entistä houkuttelevampi maa!”, kertoo EK:n asiantuntija Mikko Räsänen.

Lähde: ek.fi ja kvosaajiensuomi.com