Soten henkilöstövaje – löytyykö ratkaisuja ennen joulua?

Jälleen kerran on perustettu työryhmä ratkaisemaan ongelmaa, joka tällä kertaa liittyy sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyteen tai oikeammin riittämättömyyteen. Työryhmän perustajataho on STM ja siinä on ministeriöiden ja työmarkkinajärjestöjen edustajia. Toimikausi alkaa marraskuussa ja kestää vaalikauden loppuun.

Jotta ei totuus unohtuisi, taustalla on vielä tammikuun aluevaalit, joita ennen halutaan käydä poliittista keskustelua. Ja jottei totuus unohtuisi, palkankorotuksista on helppo huudella ja vaatia, mutta niistä käydään kädenväännöt työmarkkinasopijapuolten kesken, ei poliitikkojen.

– Tämä on koskenut eri ammattiryhmiä ja kesäaikana olemme joutuneet kriisiin erityisesti hoitajapulan vuoksi. Pula sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista on suomalaisen yhteiskunnan suurimpia haasteita. Odotan asetettavalta työryhmältä nopealla aikataululla ehdotuksia työvoimatilanteen parantamiseksi”, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru totesi tiedotustilaisuudessa.

Miten lainsäädäntö ja säädökset vaikuttavat toteumaan?

Aina voi säätää lakeja ja asetuksia, mutta niiden toteuttamiseen tulee panostaa oikeassa suhteessa. Pelkkä puhe ja säädökset eivät riitä vaan tarvitaan arvovalintoja ja resursseja: rahaa, koulutusta ja osaavia henkilöitä toteuttamaan lakien ja asetusten toimeenpanoa. Missä resurssit?

-Nyt etsitään kokonaisvaltaista ohjelmaratkaisua, jolla tähän tilanteeseen pitää mahdollisimman nopeasti puuttua. Henkilöstön varmistaminen sote-alalle on välttämätöntä. Ilman sitä monet hallitusohjelman lainsäädäntövelvoitteet eivät tule toteutumaan., KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen kommentoi työryhmän asettamista.

Kättä väännetään useasta eri suunnasta – löytyykö konkreettisia ratkaisuja?

-Tarvitsemme asennemuutosta. Olemme tottuneet ajattelemaan, että hyvä hoito vaatii mahdollisimman korkeaa koulutusta ja tämä ajattelu on ajanut meidät umpikujaan. Nyt sairaanhoitajat tekevät lähihoitajien töitä ja hoiva-avustajat lähihoitajien tehtäviä. Hyvässä hoivassa on kyse ennen kaikkea läsnäolosta, empatiasta ja toisen elämässä rinnalla kulkemisesta, ei 3–4 vuoden opinnoista, kertoi johtaja Arja Laitinen HALI ry:stä.  

-Jokainen voi omalle kohdalleen miettiä, että haluaako hoitajakseen ammattilaisen vai haluaako lähteä osaamisen alennusmyyntiin mukaan. Ongelman ratkaisuresepti on helppo. Se on työolojen ja palkkauksen laittaminen kuntoon, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen esitti.

– Palkkauksen ja työolojen kehittäminen ei onnistu ilman rahaa. Rahoituksen löytäminen pitää olla koko ajan terävänä mielessä, kun me näitä ongelmia pyrimme ratkomaan, JUKO ry:n toiminnanjohtaja Maria Löfgren painotti.

Nina From
toimitusjohtaja
Ammattilaiset Avuksi Oy

Lähde: kuntalehti.fi 1.11.2021